ایران آذربایجانی تورکجه سینین ادبیات اوتاغی
یاشاسین آذربایجان

قونو سلاخلانجی

سلاخلانج

باغلانتیلار

اؤزل یارپاقلار‌

← وبلاق گؤروشلری

 • گؤروشلرین هامیسی :
 • بو گون گؤروشلر :
 • دوننکی گؤروشلر :
 • بو آی گؤروشلر :
 • قاباق آی گؤرو‌شلر :
 • یازارلارین سایی :
 • یازیلارین هامیسی‌نین سایی :
 • سون گؤروش :
 • سون دیَیشمه :

لینکلر‌

موبایل کیتاب لار(نوحه کیتابی)

کیتاب آدی: حضرت عباس نوحه سی

کیتابین فورما سی  : جاوا

ساپورت ائدن قولاق جیقلار (موبایل تلفونلاری): پتون قولاغ جیقلاری کی جاوا پروگرمین ساپورت ائده رلر

اولچوسو : 82 کیلو بایت

ائندیر (دانلود)

 

موبایل کیتابلار(نوحه کیتابی)

کیتاب آدی : حضرت قاسم و حضرت علی اصغر و حضرت علی اکبر نوحه سی

کیتابین فورما سی  : جاوا

ساپورت ائدن قولاق جیقلار (موبایل تلفونلاری): پتون قولاق جیقلاری کی جاوا پروگرمین ساپورت ائده رلر

اولچوسو : 92 کیلو بایت

ائندیر (دانلود)

 

نوحه حضرت قاسم

نوحه حضرت قاسم (ع) – شاعر: دلریش

 

کسمه باشێمێ ظالێم، قوْی عـزیز-ی-جـان گلسیـن

جان یئتیب دوْداغێمه، شاه-ی-اینس-وْ-جان گلسیـن

 

قان ایچینده غلطانه‌م، بسکی زخم-ی-کاریم وار

گؤزله‌ریم قالێب یوْلـدا، چـۆنکــی اینتیظاریــم وار

گلمه‌یینجه جان وئرمه‌م، بیرجه غمگوْساریم وار

اوْل قده‌ر منه مؤهله‌ت، وئر اوْ مئهریبان گلسین

 

زخمـدار آهــویــه، رحــم ائــده گـــره‌ک صییــاد

ال گــؤتۆر شقاوه‌تده‌ن، ائتمــه بۇ قــده‌ر بیــداد

حلقیمه منیم هردم، چکمه خنجه‌ر ائی جـلـلاد

ساخلا ال بۇ مؤحنه‌تده‌ن، باغرێقان اوْلـان گلسین

 

موْرغ-ی-بئسمئله‌م، جیسمیم سربئسه‌ر جراحه‌ت دیر

چۆن بۇ نوْعی جان وئرمه‌ک، بیزلــه‌ره سعــاده‌ت دیــر

من ال اۆزمیشه‌م جاندان، سن ده نه شقاوه‌تــدیـــر

قوْیمۇسان باشێم اۆسته، شاه-ی-بیکه‌سان گلسین

 

سن‌سن ائی شه-ی-کۆنه‌‌ین، هر قولوبیده‌ن عاله‌م

پرشیکه‌ستــه بۆلبــۆل تــک، سێنــدێ بۇ پر-وْ-باله‌م

وئرمیری منــه مؤهلــه‌ت، ســن گلینجــه بــۇ ظالێـم

هرچی سعیی قێللام قوْی، سروه‌رئ جاهان گلسین

 

یۆز قوْیۇبـدۇ بیــر اوْوچـــۇ، بیـر شیکــاره یــۆز یئـــرده‌ن

واردێ جیســم-ی-زاریمده، کــاری یــاره یـۆز یئــرده‌ن

یۆز گــؤتـۆرمیــره‌م یئـرده‌ن، گلسـه چـاره یۆز یئــرده‌ن

تئز گل ائی مسیحا دم، موْرده جیسمه جان گلسین

 

اوْل قده‌ر آخێب قانێم، خاک-ی-خون اوْلۇب فرشیم

آز قالێب عمو اوْلسۇن، نوک-ی-نئیــزه‌له‌ر عـرشیــم

آتــــلارێــــن ایــــاغێنـــدا، پایمـــال اوْلــۇر نعشیـــم

جان وئرئیدیم آسـۇده، قــانێمـــێ آلـان گلسیـــن

 

درک ائدیب سسین وئردی، سس سسینه جان گلدیم

قــوْیمــادێ سســۇن منــده، طــاقــه‌ت-وْ-تــوان گلــدیم

زیــر-ی-تیــغ-ی-قــاتیلـــده، لحظـــه ای دایــان گلــدیــم

بئلــــه وقتــــه لازیمــــــدیر، بیر قــدی کمــان گلسیـــن

 

ناگـه‌هـان یئتیـب اوْل شـه، گؤردۆ قانا غلطان دیـر

قطره-قطره زولفونده، قانێ میثـل-ی-مـرجان دیـر

سرو قددی صـد پـاره، یئـرده زیب-ی-مئیـدان دیـر

قان ایچینده ورد ائیلیب، قوْی عموم امان گلسیـن

 

آچدێ قانیله‌ن دوْلمۇش، گؤزله‌رین اوْ شهزاده

عرض ائدیب عمو گلدین، یاخشێ وقته فریاده

دستگیــریلیـک ائتــدین، دستگیــر-ی-جـــللاده

وار یئری بۇ احوالیم، چوْخ سنه گیران گلسین

 

یا حۆسئن سنه دلریش، صیدقیله دۇتۇب اۇمــۇد

کلـب-ی-آستـانــۇنــدۇر، ائتگیلـــه‌ن اؤزۆن تــأییــد

کیم اوْلۇب بۇ درگه‌هـده، ایندی‌یـه کیمـی نامـیـد

ایسته قبریوه بۇ جمع، جومله باغرێقان گلسیـن

حضرت علی اکبر(ع) شهادتی حضرت سیّدالشهداء (ع) دیلیجه

حضرت علی اکبر(ع) شهادتی حضرت سیّدالشهداء (ع) دیلیجه

                                              قوْشار: صرّاف

 

بله‌شیب قانه عجب زۆلف-ی-پریشانین اوْغۇل

اوْلا کۆل باشینه سنده‌ن سوْرا دونیانین اوْغۇل


 

سنیدین زینب‌یمین مطلب-وْ-منظوری علی

قوْیدۇن آغلار گؤزیله یاخشێ اوْ رنجوری علی

دۇر گئده‌ک خئیمه‌یه ای گؤزلریمین نوری علی

گؤزۆ یوْللاردا قالێب خئیمه‌ده لئیلانین اوْغۇل

 

سنی لب‌تئشنه شهید ائیله‌دی بۇ قوم-ی-عدو

گۆلشن-ی-جیسمیوه وئردی دم-ی-پئکانیله سۇ

منده ایندی ائده‌ره‌م قانیله تجدید-ی-وضو

قارێشێر قانیمه بۇ چؤلده قێزێل قانێن اوْغۇل

 

مرحبا عئشقیوه ای شبه-ی-رسول-ی-مدنی

ائتمه‌دین محضر-ی-جانانیده شرمنده منی

یاخشێ الوان ائله‌دین قانیله بۇ گۆل بدنی

سرو تک دۆشدۆ یئره سرو-ی-خرامانین اوْغۇل

 

محفل-ی-قُربیده اؤز جیسمیم اوْلۇب غیر منه

کوفه دن شامه وئریر جذبه‌ی-ی-حقّ سئیر منه

بۇ کئشا-کئشده علی منزل اوْلۇر دِیر منه

اوج ائده‌ر ناله‌سی افلاکه مسیحانین اوْغۇل

 

سینه‌می ناوک-ی-درد-ی-غمه آماج ائده‌ره‌م

زینبین طاقت-وْ-آرامینی تاراج ائده‌ره‌م

منده بۇ چؤلده کسیک باشیله مئعراج ائده‌ره‌م

قاب-ی-قوسینیم اوْلۇر طاقی کلیسانین اوْغۇل

 

سن وفا گۆلشنی‌نین بیر گۆل-ی-نورسته‌سی‌سن

شُهدا دسته‌سی‌نین عئشقیده سردسته‌سی‌سن

اوْلمۇیا من کیمی بیر سئلسله پابسته‌سی‌سن

نیگران‌دیر گؤرۆره‌م دیده‌ی-ی-گیریانین اوْغۇل

 

نوش قێلدێن ره-ی-جاناندا بلا جامی علی

چکه‌جکدیر بۇ ایشین شامه سرانجامی علی

بیرجه آچ گؤزلرین ای قلبیمین آرامی علی

گؤر نه احواله سالێب‌دێر منی هیجرانین اوْغۇل

 

نور-ی-دیده بۇ کمان قدّیمه بیر ائیله نظر

تیر-ی-آهه یارالێ سینه‌می چوْخ ائتمه سئپه‌ر

تؤکمه‌سه زینب-ی-مظلومه اگر اشک-ی-بصر

یاندێرار عالمی آه-ی-دل-ی-سوزانین اوْغۇل

 

ای اوْلان سرو-ی-قدی زینت-ی-مئیدان-ی-بلا

کعبه‌ی-ی-وصلیده قێلدێن نه گؤزل سعی-وْ-صفا

ائیله‌دین جانیوی مین شوقیله جانانه فدا

درگه-ی-حقّیده مقبول اوْلا قۇربانێن اوْغۇل

 

آغلا صرّافیله بۇ مجلئس-ی-ماته‌مده ریضا

گؤز یاشێن خرج اوْلۇ گؤهر یئرینه روز-ی-جزا

آه اوْ دمده‌ن بۇیۇرۇب اوْغلۇنا شاه-ی-شُهدا

بله‌شیب قانه عجب زۆلف-ی-پریشانین اوْغۇل

نوحه حضرت قاسم (ع)-شاعر

نوحه حضرت قاسم (ع)-شاعر: دلریش

 

آتــدان عمو یێخێلــدێم، باشــدان آشێـب بـلا گـل

باشێم کسیلمه‌‌میش ائی سولطان-ی-کربلا گـل

 

بسکی اوْخۇ اوْخ اۆسته، بۇ اهل-ی-کین وۇرۇبلار

ساغ-وْ-سوْلۇمدا صف-صف، قاتیـللـه‌ریم دۇرۇبـلار

پران دگیـب آچێـب پـر، سینــه‌مــی دوْلـدۇرۇبــلار

ائیله‌للــه لحظـه-لحظـه، مـن بیکــه‌سـه جفـا گل

 

گۆن ایستی قانێم ایستی، بۇ یاتدێغێم یئر ایستی

تاثیر ائدیـب حـراره‌ت، صــد پـاره پئیکـــه‌ر ایستــی

دگدیکجه گۆن سیزیلله‌ر، جیسمیم سراسه‌ر ایستی

بیر یان جفـای دۆشمــه‌ن، بیــر یـــانــدا بــۇ هــوا گــل

 

هیـجـرونـدا دود-ی-آهێــم، بـۇ گـؤیلــه‌ره دایـانـدێ

جانێم عطه‌ش اوْدۇندا، ایستی قۇم اۆسته یاندێ

اؤز قانیمیـلــه جیسمیـــم، مئیــدانیــده بــوْیانـدێ

مـن قێـرمێـزی گئییندیـم، سالسێـن آنـام قارا گل

 

شاهــا بــۇدۇر مـرامیــم، بلکــه تاپێــم سعــاده‌ت

آخـه‌ر نفـه‌سـده بیــرده، ائیلیــم سنــی زییــاره‌ت

مومکون دگیل گله‌م من، قالمۇبـدێ تاب-وْ-طاقـه‌ت

سن باشێم اۆسته گلسوْن، چئشمیم تاپار ضییا گل

 

فرماییش ائتدی گلدیم، امما اوْغۇل نه حاصیل

اوْلمادێ بیر کؤمه‌کلیک، اوْلدۇ دۇباره نیسگیل

سنده‌ن منی خیجاله‌ت، ائتدی بۇ قوْم-ی-باطیل

وجهی ندیر دئییرسه‌ن، باشدان آشێب بلا گل

حضرت قاسم باشێ اۆسته امام(ع) اوْخشایێر

حضرت قاسم باشێ اۆسته امام(ع) اوْخشایێر

(کاروان رفته منزل به منزل ریتمیله)

قوْشار: تقائی اردبیلی

 

قاسم ای قارداشێم یادگاری

وی حسینون گؤزل غمگساری

گلمیشه‌م آچ گؤزۆن داده قاسم

یاتما بۇ غملی صحراده قاسم

نوجوانیم بالا باغرێ قانێم (2)

 

گلدی ادرک سسون خئیمه‌گاهه

اوج ائدیب ناله‌لر مهر-وْ-ماهه

خورداجا قێزلارێن سوز-ی-آهی

دوْلدۇرۇب عرصه‌ی-ی-خئیمه‌گاهی

نوجوانیم بالا باغرێ قانێم (2)

 

باغریمی ائیله‌دی فرقتون قان

باشێوێن اۆسته گلدیم شتابان

حئیف اوْلا ائی جوان-ی-دلاور

جیسمیوی دوْغرئییب قوم-ی-کافر

نوجوانیم بالا باغرێ قانێم (2)

 

ای منیم خئیمه‌مین چئلچیراغی

جیسمیوی محو ائدیب آت آیاغێ

سینه‌وی چاک ائدیب نئیزه خنجر

دوْغرانێب پئیکرون مثل-ی-اکبر

نوجوانیم بالا باغرێ قانێم (2)

 

آز منی نار-ی-هئجره آلێشدێر

حقّه خاطیر منی بیر دانێشدێر

مُحنتون ائیله‌ییب دل شیکسته

آز قالێر جان وئره‌م باشۇن اۆسته

نوجوانیم بالا باغرێ قانێم (2)

 

قامتون گلمیر الان قییامه

نعشیوی حمل ائده‌م تک خییامه

دوره‌ده دوشمن ائیلیر شماتت

یوْخدۇ منده داخی تاب-وْ-طاقت

نوجوانیم بالا باغرێ قانێم (2)

 

اوج ائدیر ناله نای-ی-دلیمده‌ن

یالقۇزام دور بالا دۇت الیمده‌ن

خئیمه‌گاهه گئده‌ک باری باهم

عمّه‌وی رام ائده‌ک باری باهم

نوجوانیم بالا باغرێ قانێم (2)

 

دۆشمۆسن گۆلشنه لاله مثلی

قان یۆزۆنده دۇرۇب ژاله میثلی

آچ گؤزۆن باخ منه باغرێ قانه‌م

گۆللـری تئز سوْلان باغبانه‌م

نوجوانیم بالا باغرێ قانێم (2)

 

قان آخێر پیکروندان مینایه

فئدیه‌سن دین-ی-حقّ-ی-خدایه

جان بالا سن منیم یاوه‌ریم‌سن

فرقی یوْخ سن منیم اکبریم‌سن

نوجوانیم بالا باغرێ قانێم (2)

امام حسن (ع) نوحه‌سی

امام حسن (ع) نوحه‌سی:

شاعر: محمدی

 

آه اوْ وقتیده‌ن ائیله‌دی اثر، زهر-ی-کینه مجتبی‌یه

نور-ی-چئشم-ی-مصطفی‌یه

شور-وْ-ولوله ناگهان دۆشۆب، دودیمان-ی-مرتضی‌یه

بـــۇ مــوصیبـت-وْ-جفـایـــه

 

اوْلدۇ منتشر بۇ خبر بنی هاشم اوْلدۇلار هراسان

گؤزله‌ری چوْ ابر-ی-نئیسان

گؤز یاشێ روان جمع اوْلۇب هامێ، بزم-ی-ماته‌م-ی-عزایه

گلــدی شــور-وْ-آه-وْ-وایــه

 

دَیدی بیر بیره آل-ی-مصطفی، سینه چاک قارا معجه‌ر

ظاهیر اوْلدۇ شور-ی-محشه‌ر

وا محمدا ناله‌سی یئتیب ساکینان-ی-نوْه سمایه

بلکــه عــرش-ی-کئبرییـایــه

 

گؤردۆ چون حۆسئن ال آیاق چالێر، مجتبی چو موْرغ-ی-بئسمئل

یا قفه‌سده مئثل-ی-بوْلبوْل

مئیل ائدیر سوْل-وْ-ساقه اوْخشۇرۇ، رنگی مئثل-ی-کهربایه

باخـدێ چـون اوْ مـه لئقایه

 

آچدێ قوْللارێن شاه-ی-بیکه‌سان، آلدێ قارداشێن قۇجاغه

قوْیدۇلار دوْداق دوْداغه

عرض قێلدێ قارداش نه حالدێر، دۆشمیسه‌ن بئله بلایه

قێل بیان بۇ موبتلایه

 

سؤیله‌دی سۇ ایچدیم بۇ کۆزه‌ده‌ن، دۆشمۆشه‌م بۇ حاله قارداش

ائتمه آه-وْ-ناله قارداش

بیلمیره‌م ندیر دوْغرادێ منی، والئهه‌م بۇ ماجه‌رایه

ایستئغاثه قێـل خۇدایه

 

شاه-ی-کربلا گؤتدۆ کۆزه‌نی، نوش ائده سۇدان اوْ سروه‌ر

مانئع اوْلدۇ آل-ی-حئیدر

آلدێلار الینده‌ن اوْ کۆزه‌نی، عرض ائدیب اوْ با وفایه

گلدیلـه‌ر هامـێ نـوایــه

 

مجتبی یۆزۆن تۇتدۇ زینبه، گلدی باجێ موسم-ی-غم

گؤرکی حالێم اوْلدۇ برهم

حاضیر ائیله بیر طشت ائی باجێ گئتدی قارداشۇن فنایه

طشتـی قـوْیـدۇلار آرایــه

 

اهل-ی-بئیت-ی-پئیغه‌مبه‌ر آغلادێ بۇ عزاده تۇتدۇ یاسین

باشا باغلادێ قاراسین

بۇ موصیبته اهل-ی-شهر هامێ گلدی تعزیت سرایه

باتدێ سریئسه‌ر قرایه

جناب زینب قتلگاهده نوحه دئییر

  جناب زینب قتلگاهده نوحه دئییر- شاعر: دلریش

ائتسیـن نه چـاره زینب           بـــۇ بختـــی قــارا زینــب

تــاپمــاز عــــلاج زینــب           ائی غوسلی قان یارالێ

سینه‌نده یاره قارداش، گلمــه‌ز نـده‌ن شـومــاره

ائیلیبلـــه پـاره-پــاره، یـــوْخ یــاره‌وه شـــومـــاره

ائی غوسلی قان یارالێ

 

گلدیـم کـی بلکـه بیـرده، نعشون چکیـم کناره

قلبیمده قالدێ حسره‌ت، ائی مئهریبان یارالێ

ائی غوسلی قان یارالێ

 

جــور-وْ-جفــاده‌ن اعــدا، هــرگیــز دئمــه دوْیـۇبــلار

اهل-ی-حره‌می بیربیر سن تک حۆسئن سوْیۇبــلار

چــۆن مـوْرغ-ی-بـال بستـه، بـی‌آشییــان قـوْیۇبـلار

حئیـران چـؤلـۆ گـزه‌رلــه‌ر، بـــی‌آشییـــان یـارالــــێ

ائی غوسلی قان یارالێ

 

بــۇ چـؤلده ظــۆلـم الیلــه‌ن، پـرقاریمیـز پوْزۇلـدۇ

سن‌سیز قطـار-ی-زینب، شامه طره‌ف دۆزۆلـدۆ

قالدێم ویصاله حسره‌ت، الیـم سنـده‌ن اۆزۆلـدۆ

اوْلسـۇن بۇ اهل-ی-بئیتـه کیـم پاسبـان یارالێ

ائی غوسلی قان یارالێ

 

هانسێ موصیبه‌تیمده‌ن ائیلیـم، سنه شیـکایـه‌ت

بیر یان غم-ی-فراقون، بیر یانـدا درد-ی-غـۆربـــه‌ت

آیا روادی گؤرسیـن، زینـب بــۇ نـوعــی فـۆرقـــه‌ت

قارداش دییه‌نده وۇرسۇن، شئمر-وْ-سنان یارالـێ

ائی غوسلی قان یارالێ

 

بیر یاندا باشدا قارا، لئیلایئ موضطه‌ر آغلار

بیر یاندا نوْ عروسی، بی‌یــار-وْ-یـاوه‌ر آغـلار

بیر یانــدا ام‌کلثــوم زار-وْ-مـوْکــه‌دده‌ر آغـلار

اوْج ائیلـه‌ییـب سمایــه، آه-وْ-فغـان یارالـێ

ائی غوسلی قان یارالێ

 

بیر لحظــه ایستیراحـه‌ت، یــوْخ کوفییـان الینــده‌ن

طاق اوْلدۇ صبر-وْ-طاقه‌ت، شئمر-وْ-سنان الینده‌ن

قــان آغــلارام همیشــه، بــۇ ساریبــان الینـــده‌ن

ائتـدی سیتـه‌ملـه بــاجـۇن، چوْخ باغرێقـان یارالێ

ائی غوسلی قان یارالێ

 

کـرب-وْ-بـلاده قـارداش، دۆشــدۆ بــلایــه باشـۇن

وۇردۇلا اهـل-ی-کینـه، نـوک-ی-جیـدایـه باشـۇن

مۆشکۆلدو گئتسه امما، خلوه‌ت سرایـه باشـۇن

اوْلسـا تنـــور ایچـینــده، گــر میهـمــان یــارالــێ

ائی غوسلی قان یارالێ

 

باشۇن جیداده گئتسه، بازار-ی-شامـه گللـه‌م

گر چێخسالار تمامه‌ن، شاه اهلی بامه گلله‌م

آپارسا شئمر باشۇن، گر بزم-ی-عامـه گلـله‌م

هـر یئـرده وار سنیلـه، بــۇ کـاریــوان یـارالـــێ

ائی غوسلی قان یارالێ

 

دلریش! حۆسئن قاپێسێ، دار-وْ-الامان اوْلۇبـدۇر

گۆن تک بۇنۇن شوعاعیع بی‌شک عیان اوْلۇبـدۇر

بۇ نـوحه بـزم-ی-غـمـده، وئـرد-ی-زبـان اوْلۇبـدۇر

وئردیـن عجب بۇ چؤلده، لب تئشنه جـان یارالێ

ائی غوسلی قان یارالێ

محرم نوحه سی

محرم نوحه سی- شاعر: کلامی زنجانی

 

گینـه مــاه-ی-عــزا گلیــر

یانان اۆره‌کــده‌ن نـوا گلیـر

یئـل اسـه‌نــده اۆره‌کلـــه‌ر

صفـای-ی-کرب-وْ-بلا گلیر

هــامــێ درده دوا گــلیــر

گینــه اســدی قـارا عله‌ملـه‌ر

قۇرۇلوبدۇ مجلیس-ی-غملـه‌ر

اۇجالێب بانگ-ی-واحۆسئیـن

قارا گئی سسله یا حۆسئین

 

ائی ابوالفضلین عاشیقـی

گلیــر محــرم نــوایــه گــل

دۇت الینــده‌ن مــریضیـویـن

اده‌بلــه دار-وْ-الشفایـه گـل

آلـــاســـــان دردیــــــوه دوا

مطّب-ی-شاه-ی-ولایه گل

حــره‌م-ی-کــربــلایــه گــل

گینــه اســدی قـارا عله‌ملـه‌ر

قۇرۇلوبدۇ مجلیس-ی-غملـه‌ر

اۇجالێب بانگ-ی-واحۆسئیـن

قارا گئی سسله یا حۆسئین

 

دیل-ی-سققـا تـک آهیلـه‌ن

الهی هئـچ سینـه یانمـادێ

باشێنــا دگـــدی بیـر عمـود

اوْ قانلێ گؤزده‌ن اۇتانمـادێ

اوْ سێنان باش ائشتمیشـم

جێـدا بـاشێنـدا دایـانمــادێ

سیتـه‌م اهلـی اۇتــانمـادی

گینــه اســدی قـارا عله‌ملـه‌ر

قۇرۇلوبدۇ مجلیس-ی-غملـه‌ر

اۇجالێب بانگ-ی-واحۆسئیـن

قارا گئی سسله یا حۆسئین

 

سـۇ یانێنــدا دۆشـه‌ن قـوْلا

بو شیعه‌له‌رده‌ن سلام اوْلا

آقـامێـن اوْخلـێ مشکینــه

ســلام-ی-مــا لا کـلام اوْلا

در-ی-عبـــاسیــده گــره‌ک

تمــام شـاهـلار غـۇلام اوْلا

اوْنـــا بیـــزده‌ن ســلام اوْلا

گینــه اســدی قـارا عله‌ملـه‌ر

قۇرۇلوبدۇ مجلیس-ی-غملـه‌ر

اۇجالێب بانگ-ی-واحۆسئیـن

قارا گئی سسله یا حۆسئین

 

سالێـب عالـه‌ملـه‌ری غمـه

اوقهـره‌مـانیـن چتیـن غمی

ایکی قوْل بیر گؤزۆن وئریب

اۆره‌کده قرآن-وْ-دین غمـی

دل-ی-زهـرانـی یانـدێـرێب

عزیــز-ی-امّ البنیـن غمـی

اوْ کسیلمیش الیـن غمـی

 

گینــه اســدی قـارا عله‌ملـه‌ر

قۇرۇلوبدۇ مجلیس-ی-غملـه‌ر

اۇجالێب بانگ-ی-واحۆسئیـن

قارا گئی سسله یا حۆسئین

 

حضرت قاسم باشێ اۆسته امام(ع) اوْخشایێر

حضرت قاسم باشێ اۆسته امام(ع) اوْخشایێر:

قوْشار: هادی اردبیلی

بـدنــون قــالێب ائلــه بیــر حـــالا

گلـه‌ن آغـلئیـور، گئــده‌ن آغلئییــر

آلۇرام سسین منه سس قوْشۇر

سنــه اؤز آتێـب حســن آغلئیـور

 

دیزیم اۆسته باشێوێ آلمێشام

یاراوێ معایینه ائیلییه‌م

منی باشۇن اۆسته گؤرۆر فلک

گؤزۆ یاشلێ قدّ-ی-رساسی خم

یئل اسیر سپیر توْزۇ توْپراغێ

یۆزۆن اؤرتۆلۆر سنی گؤرمیره‌م

توْزا توْپراغا بله‌شن یۆزه

اۆره‌گیمده‌کی مُحَن آغلئیور

 

اۆره‌گیمه اکبریمین داغێ

بئلیمه نه گلدی سن ائیله‌دون

قانێلان بۇ دشت-وْ-کویرده

گۆل اکیب چؤلۆ چمن ائیله‌دون

آتاسێز بالا بۇ بلا چؤلۆن

اؤزیوه نده‌‌ن وطن ائیله‌دون

یئل اسیب وئریب وطنه خبر

غم-ی-هئجریوه وطن آغلئیور

 

یارالێ قناری کیمی اوْغۇل

قانێوێ جمالیوه یاخمۇسان

منه ظۆلمت ائیله‌ییب عالمی

اؤزۆن ائی سیتاره نه آخمێسان

اؤپۆره‌م گؤزۆن سنی سسلیره‌م

گؤز آچێب حسینیوه باخمێسان

گؤره‌سن بۇ اوْغلۇ اؤله‌ن عمون

باشۇن اۆسته بس نده‌ن آغلئیور

 

ائله بیر یامان حالا قالمێشام

گؤره‌ن اوْلسا اوْندا بیله‌ر نه وار

باشۇن اۆسته باشیمه وۇرجاغێن

سپه-ی-ظلاله تئز ال چالار

بۇ سؤزۆ صراحتیله‌ن دییه‌م

بیلینه‌ر حسین نه حالا قالار

ائویمی یێخێب بئلیمی بۆکۆب

سنی الده اؤلدۆره‌ن آغلئیور

 

بیرینین نئجه الی تیتره‌ییر

داشێن اۆسته آیینه‌نی سالا

قۇمۇن اۆسته یاره‌لی پئیکرون

اوْ حالا قالێب سنین آی بالا

اۆره‌گ اهلی یوْخدۇ باخێب بئله

مُحَنون سالێب منی نه حالا

سنه گر منیم گؤزۆم آغلاسا

منه دوْغرانان بدن آغلئیور

ساخلایێن عزا حسینه – موغانلی امین کاظیمی

محرّم اوْلدۇ، ائیله‌یین نوا حسینه

ادبله ساخلایێن بۇ آی عزا حسینه

جزاکم‌ الله

 

اۆره‌کلره بۇ آی، غم-ی-غوبار اله‌ندی

مساجید اوْلدۇ غمکده قارا بزه‌ندی

پیمبر اوْغلۇنۇن عزاسی تازه‌له‌ندی

گلین بۇ مجلیسه ائدین بُکا حسینه

جزاکم‌ الله

 

گله‌نده هر زامان بۇ مجلیس-ی-عزایه

یازێن عریضه اشگیله‌ن اوْ مُقتدایه

نظر سالێن اۆره‌ک گؤزیله کربلایه

سلام ائدین ذبیح-ی-من قفا حسینه

جزاکم‌ الله

 

اوْ حضرته بۇ آیدا، چوْخ ستم‌لر اوْلدۇ

خزانه گتدی باغ-وْ-بوستانی سوْلدۇ

غمیله غۆصصه ایله جام-ی-قلبی دوْلدۇ

صدا وئرین غریب-ی-نئینوا حسینه

جزاکم‌ الله

 

عزا دۇتان زاماندا، تئشنه لب حسینه

صفا وئرین سرشگ-ی-نابیله دوعئینه

حضور-ی-دل تاپێن ایمام-ی-مشرقینه

چوْخ آغلایێن امیر-ی-ماسوا حسینه

جزاکم‌ الله

 

بیلین کی فیض-ی-معنوی بُکاده واردێ

حسینه آغلاماقدا ایستیفاده واردێ

سرشگ-ی-چشمه اجر-ی-فوق‌العاده واردێ

نثار ائدین سرشگ-ی-پُربها حسینه

جزاکم‌ الله

 

بۇ آی فقط نه شیعه‌لر حسینه آغلار

سماده بیل فرشته‌لر حسینه آغلار

و هاکذا غریبه‌لر حسینه آغلار

بئجادی سیزده آغلاسوْز آقا حسینه

جزاکم‌ الله

 

حسینه هر نه آغلاسوْز روادێ والله

بۇ گؤز یاشۇز یارسێنا دوادێ والله

حسین اؤزۆ سفینة‌النّجادی والله

دخیل اوْلۇن سفینة‌النّجا حسینه

جزاکم‌ الله

 

بۇ آی حسینه روز-وْ-شب پیمبر آغلار

علیّ-ی-مُرتضیٰ اوْلار مکدّر آغلار

قابێرغاسێ سێنان بتول-ی-اطهر آغلار

دییه‌رله هر کیم ائیله‌سه بُکا حسینه

جزاکم‌ الله

حسینه خاطیر – قوْشار: سید تقی سیفی اردبیلی

                                   دونیا گئییندی قاره، یکسر حسینه خاطیر

قان آغلایێر بۇ آیدا، گؤزلر حسینه خاطیر

 

بۇ دهه‌ی-ی-محرّم، ایّام-ی-غم‌فزادی

هر شهر-وْ-هر دیار، اسلامیده عزادی

وۇر سینه سسله مولا، فرض ائیله کربلادی

اوْلسۇن عیان بۇ یئرده، محشر حسینه خاطیر

 

ائی قاره‌پوش اوْلانلار، جان یا حسین دییه‌نله‌ر

یۇخلار ادب مقام{؟}، مولاده یاخچێ نوکر

الآن گلیب عزایه، زهراده قاره معجر

یاندێم دییه‌ر اوْ غملی، مادر حسینه خاطیر

 

گر واردێ عئشق-ی-پاکون، آچ دیده‌ی-‌ی-بصیرت

دلده حسینی سسله، تاپ روح-ی-معنویت

حاکیمدی بۇ عزاده، باخ گؤز نئجه قیامت

مئحراب اوْخۇر سێزێلدار، منبر حسینه خاطیر

 

قان آغلایێب مَلک‌لر، کرب-وْ-بلا غمینده‌ن

جئبریل اؤپۆب حسین‌ین، پاکیزه مقدَمینده‌ن

سنده هایاندا گؤرسوْن، اؤپ قاره پرچَمینده‌ن

ساخلا اوْنۇ گؤز اۆسته، سرور حسینه خاطیر

 

گلدی دیار-ی-عئشقه، سلطان-ی-رادمردان

جانانه تُحفه گتدی، یئتمیش وفالی قۇربان

یوْخ گؤردۆ سۇ ائدیبدیر، طئفلان-ی-عئشقه ائعلام

یانسێن سۇسۇزلۇقۇندان، لب‌لر حسینه خاطیر

 

حئیران ائدیب حسین‌ین، ایثاری انبیانی

گؤردۆ بله‌شدی قانه، اکبر کیمی جوانی

گؤنده‌ردی تئز دالێجا، دلبند-ی-مُجتبانی

قاسم بوْغازین اؤپدۆ، خنجر حسینه خاطیر

 

قێزلار یانێب عطشده‌ن، سسله‌ردی دمبدم سۇ

عبّاس اوْ شیر-ی-مردان، مردافکن-ی-وفاجو

نهر-ی-فراته گلدی، سۇ آلدێ وئردی بازو

دۆشسۆن دئدی تُرابه، اللَر حسینه خاطیر

 

آلدێ گۆلۆن قۇجاغه، همّت‌لی باغبانی

بازار-ی-عئشقه گتدی، کالای‌-ی-پُر بهانی

پئیکان-ی-ظۆلمین اوْلدۇ، دلسیز بالا نیشانی

اۆچ شعبه تیری امدی، اصغر حسینه خاطیر

 

ائیله وضوء گله‌نده، بۇ بزم-ی-ارج‌داره

پاکیزه‌لیگده گلسین، نوکرلیگون عیاره

حُرمت یئتیر وضوءسی، آلقان اوْلان نیگاره

قوْی صدق-ی-عئشق اوْلسۇن، اظهر حسینه خاطیر

 

گر صاحب-ی-خطاسن، آلوده دامه‌نون وار

گئی قاره گل بۇ بزمه، دردون دواسین آختار

لقمان-ی-کلّ-ی-عالم، مظلوم حسینه یالوار

گئچسین خطالروندان، داور حسینه خاطیر

 

گر غۆصصه وار دیلوندا، باشۇن دۆشۆب بلایه

یا واردێ بیر مریضۇن، عاجیز قالێب دوایه

گل بۇردا نسخه یازدێر، سقّای-ی-نئینوایه

بیماری فورا" ائتسین، بهتر حسینه خاطیر

 

 

علی اکبر نوحه سی : دلریش

ائی بۇ غریبی سسلی‌یه‌ن، ایمداده گلدیم آچ گؤزۆن

قان ایچره یاتما نازیله‌ن، شهزاده گلدیم آچ گؤزۆن


 

بیر-بیر کؤمه‌کله‌ر گئتدیله‌ر، قالمادێ کیمسه داد-ی-رس

ائیله‌ر سنین گوفتاریوه، بۇ موْرغ-گؤگلۇم چوْخ هوه‌س

قوْیدۇن گؤزۆ یاشلێ منی، ورئ بۇ سسیمه بارێ سس

ائی ظۆلم الیله دوْغرانان، فریاده گلدیم آچ گؤزۆن

 

وصلوندان ائتدیله‌ر منی، بۇ اهل-ی-کین محروم اوْغۇل

قان آغلاسام واردێر یئری، من بیکه‌س-وْ-محروم اوْغۇل

هانسێ جوانی سن کیمی اؤلدۆردیله‌ر مظلوم اوْغۇل؟

بۇ نوْعی وئرمیب کیمسه جان، دونیاده گلدیم آچ گؤزۆن

 

بۇ قدر زحمه‌تله‌ن اوْغۇل، ایستی قۇم اۆسته ائتمه خواب

‌آرتار یارانێن سوزئشی، هر زخمه دۆشسه آفیتاب

توْادۇ اوْ شیرین دیلله‌رین، گل نۆطقه بیرده‌م وئر جواب

هر چند زخمین گلمیری، تئعداده گلدیم آچ گؤزۆن

 

باتسێن گره‌ک اهل-ی-حره‌م، یئکسه‌ر قارایا آغلاسێن

وئرسین آنانلا عممه‌له‌ر، صدا-صدایه آغلاسێن

«لیلا» اؤلۆنجه روز-وْ-شب، بۇ ماجرایه آغلاسێن

تۆش اوْلمۇسان بیر سنگدیل، جلاده گلدیم آچ گؤزۆن

 

آرامێدێ صوْبح-وْ-مساء، سنله‌ن «علی» قلب-ی-حزین

تؤکدۆ سیته‌مله قانێوێ، قوْم-ی-جفارکار؛ اهل-ی-کین

قوْیدۇن بئله تنها منی، گئتدین اؤزۆن ائی مه جبین

یوْخدۇر یئته‌ن ایمداده بۇ، صحراده گلدیم آچ گؤزۆن

 

باشێن یاراسێ بنزیری، زخم-ی-شه-ی-مردانیمه

هر اوْخ دگیبدیر سینه‌وه، دگمیش دیل-ی-سوزانیمه

ائیله‌رلــه‌ر آخه‌ر سن کیمی، غلطان منی اؤز قانێمه

قاتیلله‌ریم صف-صف دۇرۇب، آماده گلدیم آچ گؤزۆن

 

سنده‌ن سوْرا قوْیماز منی، آسۇده بۇ اهل-ی-سیته‌م

جور-وْ-جفاسین آرتێرێر، ساعه‌ت به ساعه‌ت؛ دم به دم

تئشنه کسه‌رله‌ر باشێمێ، باشسێز قالار اهل-ی-حره‌م

باشێم گئچه‌ر هم نئیزه-وْ-فۇلاده گلدیم آچ گؤزۆن

 

گۆل جیسمین اوْلدۇ ناوه‌ک-ی-پئیکانه بۇ نوْعی نیشان

گاهێ وۇرۇبلار تیغ-ی-کین، گه خنجه‌ر-وْ-تیغ-وْ-سنان

آهۇی-ی-زخم خوْرده تک، صئید اوْلدۇن ائئ تازه جوان

صئید اوْلمایان چوْخ زخم‌سیز، صیاده گلدیم آچ گؤزۆن

 

قێللام نظاره جیسمیوه، بیر جای-ی-بوسه یوْخ منه

بسکی وۇرۇب اهل-ی-جفا، ای سرو-ی-قد؛ یاره سنه

اوْلمۇش سراپا قامه‌تێن، زخمیله روْزه‌ن-روْزه‌نه

یۆز وئردی یۆز غم بۇ دیل-ی-ناشاده گلدیم آچ گؤزۆن

 

زۆلفۆن تئلینده قطرئی‌-ی-آلقان، دۇرۇب مرجان کیمی

سینه‌نده صف-صف ناوه‌ک-ی-پئیکانیله‌ر موْژقان کیمی

یاره نئجه یاره آچێب، گؤز لاله‌ی-ی-نوْعمان کیمی

بنزه‌ر قدین بیر سرنیگون، شیمشاده گلدیم آچ گؤزۆن

 

کرب-وْ-بلا ده یا حۆسئین، سوْلدۇ سیته‌مله گۆللـه‌رین

دۆشدۆ جفای خاریده‌ن، دیلده‌ن هامێ بۆلبۆللـه‌رین

«دیلریش» دئییر بۇ نوؤحه‌نی، یاده سالێر نیسگیلله‌رین

ائی بۇ غریبی سسلی‌یه‌ن، ایمداده گلدیم آچ گؤزۆن

جوشی اول محرم

جوشی اول محرم – شاعر: نادری

 

سس دۆشدۆ اهل-ی-عاله‌مه ماه-ی-عزا گلـدی

ائــی کــربــلا آمــاده اوْل شــاه-ی-هــوْدا گلـدی

 

ماه-ی-محرمدیر سنین دشتین اوْلۇب گۆلشه‌ن

منزیل ائدیب سنده حۆسئین ائی وادی ایمـه‌ن

قـوْیمـا فـراتـه ال تـاپـا بـی‌رحـم‌دیــر دۆشـمـه‌ن

بیـر کـاریـوان مـئهمـان سنـه ائـی کـربـلا گلــدی

 

دریای-ی-رحمه‌تده‌ن چێخێب بیر گؤهه‌ر-ی-آلماس

همتــا اوْلا بیلمـه‌ز اوْنـا هئـچ خئضـریلـه‌ن ائـلیـاس

ظـۆلمـاتـه نـورافکه‌ن سالێب، بدر-وْ-الدوْجا عبـاس

نصـر مـن الله پـرچـه‌مـی صاحیب-ی-لـوا گـلـدی

 

قوْیدۇ قده‌م توْپراغۇوا شـاه-ی-ملئـک لئشگـه‌ر

سییاره‌ی-ی-شمس-وْ-قمه‌ر قاسم علی اکبـر

محمیلــده بـانـــوی حـــره‌م گهـــواره‌ده اصـغــر

زهـرا قێـزێ زینـب کیمــی بیـر مــه لیقـا گلــدی

 

واضیح دئییم آخه‌ر سنه ائی کعبه‌‌ی-ی-ثانی

شام اهلی آغلار قوْیماسێن بیچـاره لئیلانـی‌

قوْیما گتیرسین مقته‌له سعـد اوْغـلۇ زهرانـی

جـام الـده بیـر اۆچ یاشـدا قێـز دیلـده نــوا گلـدی

 

قوْیما حریموندا سنین شمر ائیله‌سین طوْغیان

طاووس-ی-زررین چترلـه‌ر تا اوْلماسێـن گیریـان

قوْیما سپئهـر-ی-عیــززه‌تــه صییـاد آتـا پئیـکـان

شهپـه‌ر آچێـب گـۆلـزاریـوه فـوْج-ی-هوْمـا گلـدی

 

تاپدێن مقام-وْ-منزیله‌ت ائـی دشـت-ی-میهمانـدار

دئ کسمه‌سین قوْم-ی-اسد یوْل اۆسته قۇربانـلار

یئتمیش ایکی جان وئرمه‌گه گـۆل اۆزلۆ قـۇربـان وار

یاسـه باتـان تـوْی حیجلـه‌سی نوْ کـدخۇدا گلدی

 

یاز نادری عاله‌م بۇ گۆن گئیمیش قارا آغلار

ال قوْلتۇغۇندا مرد-وْ-زن، شاه-وْ-گئدا آغـلار

گـویا محرمـدیـر گینـه، ارض-وْ-سـمـا آغـلار

صاحیـب عـزادیـر مجلیسـه خیـر-وْ-النسـاء گلدی

محرم باشلانماسێ نؤحه‌سی

محرم باشلانماسێ نؤحه‌سی- شاعر: دلریش

 

یـاران گلیـن فغـانـه، مــاه-ی-محــرم اوْلـدۇ

دۇتدۇ جهانی ماته‌م، بیر اؤزگه عاله‌م اوْلدۇ

 

بیلمه م نه غمدی یارب، تازه‌له‌نیر بۇ هر ایل

بـۇ دردیـده‌‌ن عـلاوه، اوْلـدۇ غریبـه موشکـول

اوْلمـاز بـۇ درده چـاره، اوْلدۇ بۇ تازه نیسگیـل

اوْل شاه-ی-کم سیپاهین، زوواری بر هم اوْلدۇ

 

نیسگیلله‌رون فداسی ائی شاه-ی-بی‌مددکار

اوْلمـادێ گــرچــی بـۇ ایـل، کـرب-وْ-بـلایه زووار

ساللێــق خییالـه قبـرون، اوْللـۇق سنـه عـزادار

بۇ ایلده بۇ موصیبه‌ت غـم اۆسته بیر غـم اوْلـدۇ

 

هانسێ غمینله موْلا بیلمه‌م گله‌ک فغانـه

یـوْخدۇر دیلیمـده یارا، جوملـه چکیـم بیانـه

کیمدیر دؤزه سنین تک، بۇ درد-ی-بیکه‌رانه

کیم سن کیمی بلاکئش، ائی فخرئ عاله‌م اوْلدۇ

 

وئردیله عون-وْ-جعفر، اوْل چؤلده تئشنه لب جان

اوْلــدۇ علـی-ی-اکبـــر راه-ی-خـــۇداده قـۇربـــان

ائتدیله شیرئ‌خواره طئفلون، نئشـان-ی-پئیکـان

ظۆلـم اۆستـه ظۆلـم-ی-تـازه، مـوْلا دۇبـاره اوْلـدۇ

 

لئیـلانـی ائتـدی مجنـون اوْل اکبـریـن فـراغــی

صبـر-وْ-قـراریـن آلـدێ، وصـلینیـن ایشتییاغــی

اؤلدۆردیله‌ر سیته‌ملـه، گؤرمـه‌دی توْی اوْتاغی

گـؤردۆ بـۇحالــی لئیـــلا دردیلــه همــده‌م اوْلـــدۇ

 

قالماز اۆره‌کده طاقه‌ت، چۆن ذیکر اوْلاندا ائسمون

قالدێ قۇرۇ یئر اۆسته، اۆچ گۆن یارالێ جئسمون

آت چاپدێ نعشون اۆسته، موْلا اوْ چؤلده خصمون

اوْل چؤلده ایستی قۇملار، رخمیوه مرهـه‌م اوْلـدۇ

 

فریاد اوْلا اوْ وقتـه‌ن ائـی سـروه‌ر-ی-مدینـه

قتلگه‌هی گزیـردی، نـازلـێ قێزێـن سکینـه

تاپدێ یارلێ نعشون، اوْل ماه-ی-بی‌قرینـه

وۇردۇ زی بسکـی باشـه، احوالـی بر هـم اوْلــدۇ

 

چکــدی نه درد-وْ-غملـه‌ر، کرب-وْ-بــلاده زینـب

تـاب ائتـدی هــر بــلایــه، راه-ی-وفــاده زینـب

گؤردۆ سر-ی-حۆسئینی، نوکئ جیداده، زینب

غمـده‌ن آغـاردی زولفی، رعنـا قـدی خــم اوْلــدۇ

 

«یـاران گلیـن فغـانــه، مـــاه-ی-محـــرم اوْلـــدۇ»

 
 • یارپاقلارین سایی :2
 • 1  
 • 2  
 

وبلاقا گؤره

بو دیل دنیزدی سیزین تک صدفده اینجیسی وار
قیزیلدی سیزده اولان اوزگه‌نین اگر میسی وار
دئسزکی اودلو دیاردی بیزه وطن یاراشار
بیزیم اوجاقلارین آنجاق کور ائیله‌ین هیسی وار
"عقیل"
وبلاق مودیری : نژادمحمد

سون یازیلار

آختارماق

یازارلار

Page Rank بالاجا خوخان آذربایجان تورکجه سینده ایسلام دینی و قرآن کریم

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic